Paasontbijt en paaspuzzeltocht 'Egg Challenge 2018'

Digitaal paaseieren zoeken
Dit jaar was de paaspuzzeltocht omgedoopt in Egg Challenge 2018. Na het paasontbijt werden vier groepen gevormd en kon iedere groep “2FA geautoriseerd” inloggen op de Egg Challenge app die speciaal voor deze gelegenheid was ontwikkeld.
Vraag 1 – waar beginnen we – werd in het clubhuis beantwoord. Het snelste antwoord (12:22:28) was fout en leverde team “Bunny” een score op van -50 punten. Daarna volgende team “The Eggheads” (12:23:27) met 170 punten, op 10 seconden gevolgd door team “Esther digital” (12:23:37) met 140 punten en tenslotte team “Pirimi” (12:26:52) met 110 punten. Door de app werd dat allemaal keurig en geheel onpartijdig geregistreerd onder txid “7b58cfb5faa924bd7c560ef2ff7692eb” voor wie het nog een keer wil nalezen.
Daarna allemaal in de auto naar het startpunt bij het W.H. Vliegenbos.
Met een papieren vragenlijst en routebeschrijving in de hand, uitgezet volgens loxodroomnavigatie – beter bekend als kompaskoers - waren er voldoende uitdagingen. Antwoorden op de vragen werden via de mobiel in de Egg Challenge app ingevoerd. Iedereen zag meteen of het antwoord goed of fout was en op welke plaats men stond ten opzichte van andere groepen.
Vanaf het W.H. Vliegenbos leidde de route via de pont naar het KNSM-eiland en weer terug.
De uitslag
De winnaar was het team “The Eggheads” met Elise, Américo, Tonnie en Maloush. Na een opening met de tweede transactie in het spel op 12:23:27 sloot dit team op 15:10:50 het invoeren van vragen met een totale score van 1586 punten. Van de 20 vragen zijn er 16 goed beantwoord. Verder ontving men driemaal bonuspunten door foute antwoorden van andere groepen.
Op de tweede plaats eindigde het team “Esther digital” met Esther, Loek, Reindert en Mieke dat 1398 punten in de wacht sleepte en de laatste vraag op 14:51:25 beantwoordde.
De derde plaats was voor team “Bunny” met Kylan, Peter, Richard en Stella dat 1318 punten scoorde en het laatste antwoord 18 minuten voor tijd om 15:41:48 invoerde.
Tenslotte werd de aanmoedigingsprijs gewonnen door team “Pirimi” van Pim, Ria en Mirella met 1183 punten. Door oponthoud waren zij pas na 16:00 uur – de sluittijd voor het invoeren van antwoorden – met de pont terug en konden zij helaas de laatste twee antwoorden – goed voor ongeveer 200 punten - niet meer invoeren. Die aanmoedigingsprijs is dus welverdiend!

( Tekst en Foto's: Paul Hanraets )
Tekst op deze website is ingekort.
Originele tekst verschijnt in de volgende Thalassa Tribune voor leden.